top of page

SKOLENE

Interfelk (International Fellowship Kenya) er skoleeier og drifter fem skoler. Den største skolen er Jan`s Academy som består av ECD – skolen (førskole), grunnskole og videregående skole. På det samme skoleområdet ligger også Jan`s Teacher Training College (lærerskolen). I slumområdet Nyalenda ligger Interfelk Education Centre. Dette er en dagskole for barn og unge i slummen.

 

I tillegg driver Interfelk en skole i fjellområdet Ogiek som heter Jan`s Kibogy Academy og en skole i nasjonalparken Amboseli som heter Jan`s Pentecostal Academy. Prosjekt Gatebarn i Kenya bistår Interfelk med økonomisk støtte til skolene i Ogiek og Amboseli, mens de bidrar med faddere og annen økonomisk støtte til barn og unge som på grunn av fattigdom, foreldreløshet og andre årsaker trenger hjelp for å kunne gå på Interfelk sine skoler i Kisumu.

Jan's Academy 

Jan`s Academy ligger på en høyde, i et frodig, grønt og fredelig område i Riat Hills med utsikt til Kisumus internasjonale flyplass, Kisumu by, Lake Victoria og omkringliggende områder. Jan`s Academy er en internatskole som inneholder grunnskole og videregående skole. Skolen åpnet offisielt i januar 2000.

 

Jans academo senior high school

Interfelk Education Centre 

Skolen går under navnet «Slumskolen» uten at det gjenspeiler verken bygningsmasse eller det pedagogiske innholdet i skolen. Skolen ligger midt i hjertet av slumområdet som heter Nyalenda. Fadderordningen til Prosjekt Gatebarn i Kenya gir barn i dette slumområdet mulighet til skolegang og utdanning. Barna får mat på skolen og helsehjelp ved behov. På det samme området som skolen, ligger Interfelk Medical Centre (Klinikken). 

Skolebarn

Jan’s Pentecostal Academy
Amboseli

I nasjonalparken Amboseli har Interfelk med støtte fra Prosjekt Gatebarn i Kenya bygd en skole for masaiene.  Skolen drives ikke av, men støttes av Interfelk. Vi fortsetter å støtte skolen økonomisk med innsamlde midler og penger fra faste givere som blant annet Barnas Fredspris i Porsgrunn.

P1220047.JPG

Jan’s Kibogy Academy
Ogiek

Skolen i Ogiek ligger ca 2400 meter over havet. Til den lille Ogiekstammen, kom Jan Kristensen som første hvite misjonær i 1997. Her bygde han en kirke og kort etter begynte han å bygge klasserom. Skolen har gjennom mange år blitt støttet av penger og gaver fra faste givere som blant annet Barnas Fredspris i Porsgrunn.

Skolen i Ogiek
Skolene: Tekst
bottom of page