SKOLENE

Interfelk (International Fellowship Kenya) er skoleeier og drifter fem skoler. Den største skolen er Jan`s Academy som består av ECD – skolen (førskole), grunnskole og videregående skole. På det samme skoleområdet ligger også Jan`s Teacher Training College (lærerskolen). I slumområdet Nyalenda ligger Interfelk Education Centre. Dette er en dagskole for barn og unge i slummen. I tillegg driver Interfelk en skole i fjellområdet Ogiek som heter Jan`s Kibogy Academy og en skole i nasjonalparken Amboseli som heter Jan`s Pentecostal Academy. Prosjekt Gatebarn i Kenya bistår Interfelk med økonomisk støtte til skolene i Ogiek og Amboseli, mens de bidrar med faddere og annen økonomisk støtte til barn og unge som på grunn av fattigdom, foreldreløshet og andre årsaker trenger hjelp for å kunne gå på Interfelk sine skoler i Kisumu.

Jan's Academy 

Jan`s Academy ligger på en høyde, i et frodig, grønt og fredelig område i Riat Hills med utsikt til Kisumus internasjonale flyplass, Kisumu by, Lake Victoria og omkringliggende områder. Jan`s Academy er en internatskole som inneholder grunnskole og videregående skole. Skolen åpnet offisielt i januar 2000.

 

Jans academo senior high school

Interfelk Education Centre 

Skolen går under navnet «Slumskolen» uten at det gjenspeiler verken bygningsmasse eller det pedagogiske innholdet i skolen. Skolen ligger midt i hjertet av slumområdet som heter Nyalenda. Fadderordningen til Prosjekt Gatebarn i Kenya gir barn i dette slumområdet mulighet til skolegang og utdanning. Barna får mat på skolen og helsehjelp ved behov. På det samme området som skolen, ligger Interfelk Medical Centre (Klinikken). 

Skolebarn

 Jan`s Teacher Training College  

 Interfelk så behovet for å starte en lærerskole for de studentene som viste interesse for læreryrket. Skolen ligger på det samme området som Jan`s Academy og tilbyr lærerutdanning for førskole og grunnskole.  

Jans academo senior high school

Jan’s Pentecostal Academy
Amboseli

I nasjonalparken Amboseli har Interfelk med støtte fra Prosjekt Gatebarn i Kenya bygd en skole for masaiene. Skolen har kapasitet til å ta imot 200 barn og har i dag ca 160 elever. Skolen støttes av penger og gaver fra blant annet faste givere som Barnas Fredspris i Porsgrunn. De har støttet skolen med gaver og undervisningsmateriell i mange år. Skolen er selvstendig, men Interfelk har pedagogisk og økonomisk oppfølging.

Jans academo senior high school

Jan’s Kibogy Academy
Ogiek

Skolen i Ogiek ligger ca 2400 meter over havet. Til den lille Ogiekstammen, kom Jan Kristensen som første hvite misjonær i 1997. Her bygde han en kirke og kort etter begynte han å bygge klasserom. Skolen støttes av penger og gaver fra blant annet faste givere som Barnas Fredspris i Porsgrunn. De har støttet skolen med gaver og undervisningsmateriell i mange år. Skolen er selvstendig, men Interfelk har pedagogisk og økonomisk oppfølging.

Skolen har hatt et varierende antall elever i løpet av årene. Den har kapasitet til 150 elever. Per dags dato er det 50 elever på skolen fra førskolealder til og med 3. klasse. Elevene er friske, og de har det bra på skolen. Barnas Fredspris har i år sendt undervisningsmateriell som kan kombinere lek og læring, samt nye lærebøker for det nye undervisningssystemet i Kenya (CBC).

Skolen i Ogiek