top of page
Kirken - både egen side og på hovedside.jpg

KIRKEN

De fleste Kenyanere har en levende gudstro og Kirken og troen er en viktig del av hverdagslivet.

Interfelk og Prosjekt Gatebarn i Kenya er stolte av kirken som er bygget like ved Jan`s Academy. Elevene på Jan`s Academy og studentene på lærerskolen bruker kirken aktivt sammen med lokalbefolkningen.

Jan hadde en drøm om å bygge en kirke ved Jan`s Academy. Dette skulle bli en kirke for elever og studenter på skolene, men også for lokalbefolkningen i området. I 2014 ble kirken etablert.  I Kenya er ca 85 % av befolkningen kristne, og kristendommen er en viktig og naturlig del av hverdagslivet. Elevene, studentene og lokalbefolkningen er derfor svært takknemlige for å kunne samles i den flotte kirken sin til hverdag og til fest.

Monicas Hus: Prosjekter
bottom of page