top of page
Gategutter spiller fotball

VÅRT ARBEID

Hvem er Prosjekt Gatebarn?

HVEM ER
PROSJEKT GATEBARN
I KENYA?

Prosjekt Gatebarn i Kenya er en stiftelse som har sitt utspring i Grenland, men har nå faddere og givere over hele Norge. Stiftelsen drives av ildsjeler og frivillige her i Norge. Prosjekt Gatebarn i Kenya samarbeider med den lokale organisasjonen Interfelk i Kisumu i Kenya. Den viktigste oppgaven til Prosjekt Gatebarn i Kenya er å gi barn og unge skolegang og utdannelse gjennom en fadderordning, samt at de støtter andre prosjekter i Interfelk som fremmer bedre levekår blant fattige og foreldreløse barn og unge og gir dem et bedre liv.

Med pengestøtte fra frivillige lag, organisasjoner og enkeltmennesker og NORAD kunne Prosjekt Gatebarn i Kenya begynne å bygge skoler. Siden har arbeidet i Kisumu og områdene rundt utviklet seg og vokst som et resultat av det gode samarbeidet mellom Prosjekt Gatebarn i Kenya og Interfelk.

Arbeidet - lite bilde - Hvem er prosjekt gatebarn.jpg

Prosjekt Gatebarn i Kenya sine oppgaver:

  1. Skaffe faddere til fattige og/eller foreldreløse barn og unge slik at de får skolegang og utdanning

  2. Samle inn midler til ulike prosjekter i Interfelk som støtter målsettingen om å få flere barn og unge ut av fattigdom og nød gjennom skolegang og utdanning

  3. Samle inn midler til helsehjelp blant fattige familier i slumområdet Nyalenda og elevene på våre skoler.

  4. Drive bruktbutikk i Langesund i Bamble og på Gulset i Skien der alle inntektene går til arbeidet som Prosjekt Gatebarn driver i Kenya

Våre mål

VÅRE MÅL

Å sørge for utdannelse og gi barna kristne verdier som vil lede barna i den riktige retningen

og gjøre dem i stand til å bli ansvarlige innbyggere i Kenya.

  1. Å sørge for en sekulær utdannelse av god kvalitet kombinert med en åndelig dimensjon som gir individuell tilfredsstillelse

  2. Å fostre utviklende bevissthet og selvtillit i alle elevene.

  3. Å øke elevenes respekt og følelse av både nasjonal og internasjonal tilhørighet.

  4. Å fremme sosial forståelse og respekt for andre menneskers kultur.

  5. Å være talsmann for barnas grunnleggende rettigheter

Interfelk og Fadderturer

VOLONTØR

Ønsker du å hjelpe på nært hold?

Det er alltid et barn, en lærer, en fotballtrener eller en medvoluntør/ medstudent som har glede av at du er tilstede. I tillegg til de praktiske oppgavene handler det om møter mellom mennesker. Det er viktig at du er bevisst på disse øyeblikkene.

Volontørene sier i ettertid at de har fått et nytt syn på fattigdom, misjon og  viktigheten av utdanning. For noen resulterer disse øyeblikkene og møtene i et livslangt engasjement for å jobbe mot urettferdighet.

International Fellowship Kenya

INTERFELK

Interfelk (International Fellowship Kenya), Prosjekt gatebarn i Kenya sin samarbeidspartner i Kisumu, Kenya. Interfelk og Prosjekt gatebarn i Kenya er gjensidig avhengig av hverandre, men det er Interfelk som drifter og har den daglige oppfølgingen av alle prosjektene i Kisumu, Kenya.

FADDERTURER

Faddere og støttespillere kan bli med på fadderturene og få guiding av reiseledere som kjenner arbeidet godt. 

Dette er en mulighet til å bli godt kjent med hva Interfelk og Prosjekt Gatebarn i Kenya jobber med i Kisumu. Dagene går med til å reise rundt på de ulike skolene, samt andre prosjekter. Det blir også lagt til rette for møter mellom faddere og fadderbarn.

Turen er ofte todelt slik at man også får tid til sightseeing og f.eks safari, noe mange drømmer om hvis de skal til Afrika.

Vår Historie
Arbeidet - ingress vår historie.jpg

VÅR HISTORIE

Etter 20 år i klesbutikken Jans Klær i Porsgrunn, som han selv hadde grunnlagt i 1981, fikk Jan nok av norsk kravmentalitet og statusjag. Han dro  til Kenya og millionbyen Kisumu ved bredden av Victoriasjøen. Her jobbet han som misjonær og hjelpearbeider. Han så nøden og behovene på nært hold og ønsket å gjøre noe med det i samarbeid med den lokale hjelpeorganisasjonen Interfelk, som han hadde stor tiltro til. Særlig hadde han et hjerte for gatebarna. I 2003 giftet han seg med Anne Okech Kristensen som var daglig leder i Interfelk.

Norske avdelinger

NORSKE AVDELINGER

Det er etablert to bruktbutikker i Grenland, på Gulset og i Langesund. Inntektene går til Prosjekt gatebarn i Kenya som bruker alle pengene til skole og utdannelse for barn og unge, hovedsakelig i Kisumu. Butikkene drives av frivillige som på ulike måter er engasjerte i Prosjekt gatebarn i Kenya.

BRUKTBUA PÅ GULSET

I 2015 åpnet Bruktbua dørene. Vi selger det meste og tar imot pent og rent tøy, kopper og kar, porselen, "ting og "tang", småmøbler, og ellers alt folk vil kvitte seg med som er salgbart.

Vi har dessverre ikke kapasitet til å hente, men ber om at ting leveres i butikkens åpningstider.

Åpningstidene kan variere noe, men normalt har vi åpent alle ukedager fra kl. 11-16.

Tlf: 992 68 864 / 926 45 614

Følg oss på Facebook

Velkommen til oss!

Gulsetsenteret, Nyhusvegen 14, 3726 Skien

BRUKTBUTIKKEN I LANGESUND

Vi tar imot og selger det meste som kan omsettes til penger. Vi selger mye møbler, serviser, glass og stentøy, pyntegjenstander, men også mye annet (Ikke klær).

Butikken har åpent hver dag fra 10-16 (15 på lørdag).

Vi hjelper gjerne til med rydding og henting.

Tlf: 975 62 152 / 986 73 020

Følg oss på Facebook og Instagram

Velkommen til vår spennende butikk!

Storgata 8, 3970 Langesund

Buktbutikken i Langesund I.jpg
Buktbutikken i Langesund II.jpg
bottom of page