top of page

VÅR HISTORIE

Vår Historie: Tekst

Jan Kristensen

Gründer og misjonær
Vår historie I.jpg

Jan Kristensen dro til Kenya første gang i 1979. Han fikk et kall om å reise ut som misjonær tidlig på 1970-tallet. De første årene reiste han ut i korte perioder. Etterhvert ble oppholdene i landet lengre og lengre. Han startet i Muhoroni og reiste med årene over store deler av det afrikanske landet. Dette skaffet han et stort nettverk av venner rundt omkring i hele Kenya.

 

Etter 20 år i klesbutikken Jans Klær i Porsgrunn, som han selv hadde grunnlagt i 1981, fikk Jan nok av norsk kravmentalitet og statusjag. Han dro  til Kenya og millionbyen Kisumu ved bredden av Victoriasjøen. Her jobbet han som misjonær og hjelpearbeider. Han så nøden og behovene på nært hold og ønsket å gjøre noe med det i samarbeid med den lokale hjelpeorganisasjonen Interfelk, som han hadde stor tiltro til. Særlig hadde han et hjerte for gatebarna. I 2003 giftet han seg med Anne Okech Kristensen som var- og fortsatt er daglig leder i Interfelk.


Jan tok initiativ til å starte stiftelsen “Prosjekt Gatebarn i Kenya” i 2001. I samarbeid med Interfelk og økonomisk støtte fra fadderordning, frivillige lag og organisasjoner, samt enkeltmennesker, bygde han opp et senter for gatebarn og et skoleanlegg (Jan`s academy). Her var det plass til flere hundre elever fra barnehagealder og opp til videregående. Han startet også en lærerskole. Med årene ble det flere prosjekter. I september 2013 ble Jan Kristensen funnet drept i sitt hjem i Kisumu. Han ble 73 år gammel. Hans liv berørte mange både i Norge og Kenya, og arbeidet føres nå videre av de lokalt ansatte i Interfelk som Jan arbeidet så tett sammen med.

Vår Historie: Tekst

Bakgrunn

Vår historie II.jpg

Prosjekt Gatebarn i Kenya ble registrert som stiftelse 01.01. 2001.

Stiftelsen består av et aktivt styre som ledes av Vibeke Gyllensten. Stiftelsen fungerer som samarbeidspartner med organisasjonen Interfelk i Kisumu, Kenya.

 

Innsamling av penger til Jan Kristensens arbeid i Kenya begynte i 1995. Da arbeidet han i Nairobi og startet byggingen av et hjem for gatebarn. I 1997 begynte Jan Kristensen sammen med den lokale hjelpeorganisasjonen Interfelk å arbeide med planer for en internatskole for foreldreløse/gatebarn i byen Kisumu ved Victoriasjøen. Skolen ble innviet og tatt i bruk 4. januar 2000. 

 

SRAS AS, Skien med Otto Halvorsen som daglig leder, er ansvarlig for stiftelsens regnskap i Norge og har kontroll med regnskapet til Interfelk. Arbeidet gjøres uten godtgjørelse og er en del av dette selskapets sosiale profil.

Formålsparagraf

"Innsamling og forvaltning av penger som går til drift av skole og annen virksomhet med sikte på utdannelse og annen hjelp til foreldreløse og gatebarn i Kenya. Stiftelsen kan også engasjere seg i annen hjelpevirksomhet"

Strategi

Stiftelsen Prosjekt Gatebarn i Kenya vil fremover arbeide også for å formidle kompetanse på forskjellige områder. Det er ønskelig å bygge opp kompetanse i organisasjonen Interfelk slik at denne kan ha større inntjening til hjelpearbeidet og samtidig være formidler av kunnskap innen både handel og praktiske fag. Denne formidlingen skal primært rettes mot de svakeste gruppene i samfunnet. Vi viser her til egen omtale av International Fellowship Kenya (INTERFELK)

Vår Historie: Tekst
bottom of page