top of page

INTERFELK

Interfelk (International Fellowship Kenya), Prosjekt gatebarn i Kenya sin samarbeidspartner i Kisumu, Kenya. Interfelk og Prosjekt gatebarn i Kenya er gjensidig avhengig av hverandre, men det er Interfelk som drifter og har den daglige oppfølgingen av alle prosjektene i Kisumu, Kenya.
 

Interfelk ble stiftet i 1992 og er en kristen, veldedig, barnefokusert og utviklingsorientert, ikke-statlig organisasjon (NGO – Non-Governmental Organisation). De er registrert i Kenya i henhold til §10 i NGO, koordineringsloven 20. juni, 1996.

Interfelk styrer og bygger sitt arbeid på bibelske prinsipper og verdier. Deres hovedvirksomhet er skoledrift og skolegang for vanskeligstilte familier og foreldreløse barn og unge, men de driver også en helseklinikk og hjelpearbeid i slummen, hjem for unge mødre og deres barn, systue, arbeid blant gatebarn/gategutter, rehabilitering av gatebarn og guttehjem.

Interfelk sitt arbeid drar nytte av samarbeidet med Prosjekt gatebarn i Kenya, gjennom fadderordning med norske sponsorer, pengestøtte og gaver til ulike byggeprosjekter, skolemateriell og som støttespiller i utviklingen av Interfelk som organisasjon. Prosjekt gatebarn i Kenya har en plass i styret til Interfelk.

De seks skolene, helseklinikken, Monicas hus, guttehjemmet og arbeidet med gatebarna er et resultat av det unike og varige samarbeidet mellom Interfelk og Prosjekt gatebarn i Kenya.

Teamet i Interfelk består av

Anne Okech Kristensen

David Ajowi

Steven Mondia

James Ondiek

Silvanus Amollo

:

:

:

:

:

:

Administrerende direktør

Personalsjef

Driftsleder

Regnskapsfører

Koordinator for arbeidet med foreldreløse og sårbare barn

IMG_1189.JPG
bottom of page