top of page

PROSJEKTER

Prosjekter: Tekst
Prosjekter - Gateguttene.jpg

GATEGUTTENE

Rehabilitering av gatebarn foregår på Interfelk sitt dagsenter i Kisumu. Seks dager i uken kommer et sted mellom 15-20 gatebarn, ofte gutter til senteret. Her får de mat, tilgang til såpe og vann, rene klær, har begynnende opplæring i lesing, skriving og regning, kristen trosopplæring og oppdragelse og får hjelp til å holde seg unna rus. Målet er å få en skoleplass. Det får de når de har fullført et år på dagsenteret og er rusfrie.

Prosjekter - Monikas hus.jpg

MONICAS HUS

Monicas hus er et hjem for unge jenter som får barn før de er ferdige med skolen. En husmor følger opp jentene og passer barna når de er på skolen. Disse jentene får mulighet til å ta fagbrev innenfor søm og design, frisørfaget og hudpleie og massasje.

Prosjekter - Skolene.jpg

SKOLENE

Interfelk (International Fellowship Kenya) er skoleeier og drifter fem skoler. Den største skolen er Jan`s Academy som består av ECD – skolen (førskole), grunnskole og videregående skole. På det samme skoleområdet ligger også Jan`s Teacher Training College (lærerskolen). I slumområdet Nyalenda ligger Interfelk Education Centre. Dette er en dagskole for barn og unge i slummen. I tillegg driver Interfelk en skole i fjellområdet Ogiek som heter Jan`s Kibogy Academy og en skole i nasjonalparken Amboseli som heter Jan`s Pentecostal Academy. Prosjekt gatebarn i Kenya bistår Interfelk med økonomisk støtte til skolene i Ogiek og Amboseli, mens de bidrar med faddere og annen økonomisk støtte til barn og unge som på grunn av fattigdom, foreldreløshet og andre årsaker trenger hjelp for å kunne gå på Interfelk sine skoler i Kisumu.

Prosjeter - Klinikken - erstatte bilde med skjerm.JPG

KLINIKKEN

I 2014 etablerte vi en klinikk i Kisumus største slum. Midt i hjertet av Nyalenda-slummen vokste Interfelk Medical Center frem, eller «klinikken» som vi her i Norge enkelt og greit pleier å kalle den. Vårt mål er å levere helsetjenester av høy kvalitet til innbyggerne i Nyalenda-slummen i Kisumu til en overkommelig pris.

Prosjekter - Systua.jpg

SYSTUA

På Interfelk centre har Interfelk i samarbeid med Prosjekt Gatebarn I Kenya etablert en systue. Her er det yrende aktivitet med syv symaskiner som brukes kontinuerlig på dagtid.

Kirken - både egen side og på hovedside.jpg

KIRKEN

De fleste Kenyanere har en levende gudstro og Kirken og troen er en viktig del av hverdagslivet.

Interfelk og Prosjekt Gatebarn i Kenya er stolte av kirken som er bygget like ved Jan`s Academy. Elevene på Jan`s Academy og studentene på lærerskolen bruker kirken aktivt sammen med lokalbefolkningen.

Prosjekter: Prosjekter
bottom of page