top of page
Monikas hus - egen side.jpg

MONICAS HUS

Monicas hus er et hjem for unge jenter som får barn før de er ferdige med skolen. En husmor følger opp jentene og passer barna når de er på skolen. Disse jentene får mulighet til å ta fagbrev innenfor søm og design, frisørfaget og hudpleie og massasje.

I februar 2019 stod Monicas hus ferdig. 6 unge mødre og deres små barn flyttet inn umiddelbart. Før koronaen var det 9 jenter med barn i huset. Det er et ønske om at man i fremtiden skal kunne få plass til enda flere. Dette hjemmet gir svært unge jenter som får barn, en mulighet til å fortsette sin skolegang og få seg en yrkesutdanning slik at de kan bli selvstendige unge kvinner og forsørge seg selv og sitt barn. I Monicas hus lærer jentene blant annet å stelle barna, lage mat, vaske og holde orden i huset, dyrke grønnsaker og ta vare på seg selv.

Mange jenter som blir gravide så tidlig har vært utsatt for vold og overgrep, og familien er ikke alltid en trygg plass å reise til. Normalt sett dropper jenter disse jentene ut av skolen og blir avhengig av andre for å klare seg. Mange av dem blir behandlet dårlig og har lett for å blir utnyttet.

Jentene på Monicas hus blir ivaretatt at trygge voksne, får mat og medisiner, tid og rom til å studere og sosialt fellesskap med andre jenter i samme situasjon. Målet er at jentene gjennom kunnskap og ferdigheter skal bli i stand til å forsørge seg selv og barnet sitt, få selvtillit og tro på seg selv og bli selvstendige unge kvinner som kan ta sunne og gode valg for sitt eget liv.

Det er laget en frisørsalong, rom til å trene på hudpleie og massasje og klasserom i en egen fløy i huset. Utstyr til frisørsalongen er en gave fra Tango frisørkjede. Søm og design lærer jentene på hovedkontoret til Interfelk. Jentene har kvalifiserte og gode lærere som kan sine fag.

Huset fremstår som en oase i Nyalenda slumområde i Kisumu og har fått navnet Monica for å hedre Monica Renate Kleven-Løwe som har vært inspirator og pådriver til å samle inn penger gjennom å arrangere konserter med mange kjente artister på Ibsenhuset i Skien flere år på rad. Dette prosjektet har appellert til mange som enten har gitt en pengegave eller har blitt faste givere.

Monicas Hus: Prosjekter
bottom of page