top of page
Gateguttene - egen side.jpg

GATEGUTTENE

Rehabilitering av gatebarn foregår på Interfelk sitt dagsenter i Kisumu. Seks dager i uken kommer et sted mellom 15-20 gatebarn, ofte gutter til senteret. Her får de mat, tilgang til såpe og vann, rene klær, har begynnende opplæring i lesing, skriving og regning, kristen trosopplæring og oppdragelse og får hjelp til å holde seg unna rus. Målet er å få en skoleplass. Det får de når de har fullført et år på dagsenteret og er rusfrie.

På dagsenteret lærer de også praktisk hage-, frukt- og grønnsaksstell, lærer å lage mat, leker, svømmer etc. De lager armbånd av perler som de selger til turister og andre.

 

I 2018 ble det bygget ferdig et natthjem til gateguttene slik at de skulle få en trygg plass å tilbringe natten, borte fra den harde virkeligheten ute i gatene. Guttene følges opp dag og natt, skritt for skritt på veien til et normalt liv. Natthjemmet gir guttene en større sjanse og mulighet til å klare å holde seg i rehabiliteringsprogrammet og borte fra rus. På natthjemmet, jobber det en husfar som følger opp guttene og passer på at de har det bra.

I den siste delen av rehabiliteringen, drar guttene på et hjemmebesøk sammen med sosialarbeideren. De får et møte med det de har rømt fra. Det kan være sult, vold og/eller misbruk. Målet er at familien skal se at guttene har kommet seg bort fra gata og er forandret, men også at guttene skal legge bak seg det som har vært vanskelig å begynne å bygge opp livene sine igjen. For noen er dette en ny start og en mulighet til å bygge bro mellom det som har vært og det som kommer. Når gatebarna har gått ett år på dagsenteret, har de «Graduation Day» og er klare til å begynne på Jans Academy som fadderbarn.

Gateguttene: Prosjekter
bottom of page