top of page

Jan's Kibogy Academy

Ogiek

 

Skolen i Ogiek ligger ca 2400 meter over havet. Til den lille Ogiekstammen, kom Jan Kristensen som første hvite misjonær i 1997. Her bygde han en kirke og kort etter begynte han å bygge klasserom. Skolen har gjennom mange år blitt støttet av penger og gaver fra faste givere som blant annet Barnas Fredspris i Porsgrunn.
 

Skolen har hatt et varierende antall elever i løpet av årene. De siste årene har elevtallet vært synkende. Det er flere grunner til dette. Det er startet opp flere skoler i nærområdet, foreldre velger å holde barna hjemme slik at de kan hjelpe til med gårdsarbeid og noen foreldre synes det blir for dyrt å sende barna på skolen. Den siste tiden har det imidlertid skjedd store endringer. Skolen har gått fra 15 elever til 69 på kort tid. Det har også blitt behov for å gjøre skolen om til en internatskole, fordi flesteparten av barna som har begynt på skolen, er gatebarn fra Eldoret.

 

Det er ansatt flere lærere, en husmor, kokk og en sikkerhetsvakt for å gi barna et godt tilbud på skolen. Det er lagt ned stor innsats i å gjøre et par klasserom om til sovesaler og fikse opp uteområdene. På sikt vil det være behov for å bygge flere klasserom. Tidligere støttet vi skolen med pengebeløp, nå er vi i gang med å skaffe faddere til alle barna. De som bor på skolen, får en fadder hver. Det vil også være mulig å støtte de barna som bor i nærområdet og kun benytter seg av skoletilbudet.

 

For 325 kroner vil du da kunne støtte to barns skolegang.

Det blir spennende å følge det videre arbeidet på skolen i Ogiek

20220526_130025.jpg
DSC00258.JPG
Skolene: Tekst
bottom of page