top of page

Jan's Pentecostal Academy

Amboseli

I nasjonalparken Amboseli har Interfelk med støtte fra Prosjekt Gatebarn i Kenya bygd en skole for masaiene.  Skolen drives ikke av, men støttes av Interfelk. Vi fortsetter å støtte skolen økonomisk med innsamlede midler og penger fra faste givere som blant annet Barnas Fredspris i Porsgrunn. 


Skolen har nå 215 elever fordelt fra førskole til 8. trinn. Personalet på skolen består av 11 lærere, vaktmann og en kokk. Her betaler de fleste elevene sine egne skolepenger, men våre penger går til å betale deler av lønnen til personalet, samt at gaver og øremerkede midler går til undervisningsmateriell og andre ting elevene trenger.

 

Skolen er et viktig bidrag for å gi Masaiene i Amboseli skolegang og mulighet til utdanning. Masaienes livsgrunnlag er særlig sårbar for vær og klima. De siste årene har det vært lange tørkeperioder som gir økonomiske utfordringer som igjen påvirker blant annet drift av skolen.

 

Innsamlede midler og gaver fra givere vil være med å bidra til fortsatt drift av skolen.

P1200997.JPG
P1200987.JPG
P1220047_edited.jpg
Skolene: Tekst
bottom of page