top of page

Sommeraksjon - ECD-skolen

ECD-skolen vår blir spist opp av termitter!

Den lille internatskolen for førskolebarna våre, er i svært dårlig forfatning på grunn av termitter. Det må settes opp en ny skolebygning for å gi de minste barna sunne og forsvarlige skole- og boforhold.


Reisverket er allerede på plass, men hele bygningen vil koste ca 120.000 norske kroner. I tillegg vil det være behov for oppgradering av inventar.


Vi håper å få samlet inn nok penger til hele bygget i løpet av sommeren. Bli med, da vel!


Pengene går direkte til ny skole- og internatbygning.

Vi holder dere oppdatert på innsamlingen og fremdrift på byggeprosjektet.


Vipps #128343 // Bank: 2601.16.62268


Det nytter å hjelpe! ❤️
Commentaires


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page