top of page

Nytt skolebygg

Utdanningssystemet i Kenya er i endring slik at det skal bli mer sammenlignbart med andre utdanningssystemer i verden. Nå må elevene gå fjorten år på skole før de kan begynne på universitet. 🧑‍🎓

For å møte de nye endringene, kreves det flere klasserom og spesialrom. På Jan`s Academy bygges det nå et nytt bygg for å kunne ta i mot elever som går over i det nye skolesystemet og som skal gå på Junior Secondary School (kan sammenlignes med ungdomsskolen her i Norge). Midtseksjonen av nybygget er snart ferdig og kan tas i bruk av elevene. 🏛️

Vi takker alle som har vært med å gi gaver eller på andre måter har støttet Prosjekt Gatebarn i Kenya slik at det har vært mulig å sende penger for å få på plass denne nye bygningen og møte kravene fra myndighetene i Kenya. ❤️
コメント


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page