top of page

Den internasjonale dagen for gatebarn

12. april var den internasjonale dagen for gatebarn. Interfelk (International Fellowship Kenya), vår organisasjon i Kenya, er den ledende organisasjonen i Kisumu som jobber med gatebarn. Dette arbeidet er vi svært stolt av.


I år organiserte vi et opptog i Kisumu sentrum for å skape oppmerksomhet rundt det økende antall gatebarn i byen. Vår sosialarbeider Sylvanus Amollo ledet opptoget for å fremme gatebarns rettigheter.


Barna som lever på gata møter mange utfordringer som fysiske og seksuelle overgrep/vold, rusavhengighet, mangel på mat og et trygt sted å sove, politiovergrep m.m. Siden 1994 har vi rehabilitert over 700 gatebarn, gitt dem skolegang og sikret dem en stabil og god fremtid.


For å fortsette dette viktige arbeidet og helst øke kapasiteten i rehabiliteringen, trenger vi din fortsatte støtte og nye faddere.

Det nytter å hjelpe!
Kommentare


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page