top of page

Nytt år - nye muligheter. I dag kom ca 160 elever tilbake til Jans Academy


I dag kom ca 160 barn tilbake til skolen etter juleferien. Elevenes tilbakekomst har de måttet dele opp i grupper pga restriksjoner og kohorter. Gruppen fra Eldoret og de fleste elevene fra 4-8 klasse er nå på plass

Commenti


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page