Det spirer og gror på skolen.

Elevene som har jordbruk som valgfag bidrar til matauke på skolen. Sukuma wiki og spinat er viktige kilder til god ernæring.