top of page

Besøksdag på Jan`s Academy

En dag i måneden får elevene besøk fra familie eller andre med omsorgsansvar for dem.


Jan`s Academy er en internatskole, og det kan gå lenge mellom ferier og høytider der elevene kan reise hjem.


Dette er derfor en dag elevene ser frem.

Elevene får høre nytt "hjemmefra", og lærerne får en mulighet til å snakke med foresatte om elevenes faglige og sosiale utvikling.
Comments


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page